พิธีเปิดพาราลิมปิก

来源:รุ่นมือถือ W88 ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ author:蒋赏鉴 人气: 发布时间:2019-05-22
摘要:ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters สำนักข่าวรอยเตอร์ / วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกส
ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
1/24
นักกีฬาถือพาราลิมปิคคบเพลิงในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวปีพ. ศ. 2561 ที่สนามกีฬาโอลิมปิกในพยองชาง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน Reuters

นักกีฬาถือพาราลิมปิคคบเพลิงในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวปีพ. ศ. 2561 ที่สนามกีฬาโอลิมปิกในพยองชาง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน Reuters

นักกีฬาถือพาราลิมปิคคบเพลิงในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวปีพ. ศ. 2561 ที่สนามกีฬาโอลิมปิกในพยองชาง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
2/24
ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
3/24
Jong Hyon Kim แห่งเกาหลีเหนือถือธงประจำชาติในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Jong Hyon Kim แห่งเกาหลีเหนือถือธงประจำชาติในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Jong Hyon Kim แห่งเกาหลีเหนือถือธงประจำชาติในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
4/24
นักกีฬาผ่านพาราลิมปิคคบเพลิงในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Burty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

นักกีฬาผ่านพาราลิมปิคคบเพลิงในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Burty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

นักกีฬาผ่านพาราลิมปิคคบเพลิงในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Burty / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
5/24
ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
6/24
ผู้ถือธงเข้ามาพร้อมกับธงชาติเกาหลีใต้ในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ผู้ถือธงเข้ามาพร้อมกับธงชาติเกาหลีใต้ในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ผู้ถือธงเข้ามาพร้อมกับธงชาติเกาหลีใต้ในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
7/24
เปลวไฟพาราลิมปิกมีให้เห็นระหว่างการจุดพลุในพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

เปลวไฟพาราลิมปิกมีให้เห็นระหว่างการจุดพลุในพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

เปลวไฟพาราลิมปิกมีให้เห็นระหว่างการจุดพลุในพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
8/24
biathlete เป็นภาพที่มีไฟในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Carl Recine

biathlete เป็นภาพที่มีไฟในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Carl Recine

biathlete เป็นภาพที่มีไฟในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Carl Recine
ปิด
9/24
ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
10/24
ผู้ม้วนกระดาษม้วน Seo Soon-Seok และผู้ดัดผม Kim Eun-jung แห่งเกาหลีใต้ได้เห็นหลังจากจุด Cauldron พาราลิมปิก OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ผู้ม้วนกระดาษม้วน Seo Soon-Seok และผู้ดัดผม Kim Eun-jung แห่งเกาหลีใต้ได้เห็นหลังจากจุด Cauldron พาราลิมปิก OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ผู้ม้วนกระดาษม้วน Seo Soon-Seok และผู้ดัดผม Kim Eun-jung แห่งเกาหลีใต้ได้เห็นหลังจากจุด Cauldron พาราลิมปิก OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
11/24
Choi Bogue ของเกาหลีใต้และ Ma Yu Chol ของเกาหลีเหนือพกพาลิมป์ไฟฉาย OIS / IOC / Simon Burty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Choi Bogue ของเกาหลีใต้และ Ma Yu Chol ของเกาหลีเหนือพกพาลิมป์ไฟฉาย OIS / IOC / Simon Burty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Choi Bogue ของเกาหลีใต้และ Ma Yu Chol ของเกาหลีเหนือพกพาลิมป์ไฟฉาย OIS / IOC / Simon Burty / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
12/24
ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
13/24
เปลวไฟพาราลิมปิกมีให้เห็นระหว่างการจุดพลุในพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

เปลวไฟพาราลิมปิกมีให้เห็นระหว่างการจุดพลุในพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

เปลวไฟพาราลิมปิกมีให้เห็นระหว่างการจุดพลุในพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
14/24
เปลวไฟพาราลิมปิกจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

เปลวไฟพาราลิมปิกจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

เปลวไฟพาราลิมปิกจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
15/24
สมาชิกของขบวนพาเหรดทีมญี่ปุ่นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters

สมาชิกของขบวนพาเหรดทีมญี่ปุ่นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters

สมาชิกของขบวนพาเหรดทีมญี่ปุ่นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
16/24
ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
17/24
ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

ประติมากรรมแสงจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
18/24
Mike Schultz แห่งสหรัฐอเมริกาถือธงประจำชาติ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Mike Schultz แห่งสหรัฐอเมริกาถือธงประจำชาติ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Mike Schultz แห่งสหรัฐอเมริกาถือธงประจำชาติ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
19/24
Owen Pick of Britain ถือธงประจำชาติ OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Owen Pick of Britain ถือธงประจำชาติ OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters

Owen Pick of Britain ถือธงประจำชาติ OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน Reuters
ปิด
20/24
Momoka Muraoka ของญี่ปุ่นถือธงชาติในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

Momoka Muraoka ของญี่ปุ่นถือธงชาติในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

Momoka Muraoka ของญี่ปุ่นถือธงชาติในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
21/24
คณะผู้แทนชาวเกาหลีใต้จะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Carl Recine

คณะผู้แทนชาวเกาหลีใต้จะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Carl Recine

คณะผู้แทนชาวเกาหลีใต้จะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Carl Recine
ปิด
22/24
คณะผู้แทนของแคนาดาจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

คณะผู้แทนของแคนาดาจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

คณะผู้แทนของแคนาดาจะเห็นในระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
23/24
ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงระหว่างพิธีเปิด REUTERS / Paul Hanna
ปิด
24/24

责任编辑:admin
อิหร่านสั่งแบนซัมซุงเรื่องโฆษณาเคเบิลอิสราเอลระเบิดใช่ไหม 2019 แพลตฟอร์มระดับมืออาชีพ:หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของ S.Korea ปรับตัวลดลงตามที่ Apple คาดการณ์ไว้ รายงาน: Facebook ทำงานกับ INQ บนโทรศัพท์สองเครื่อง ซือชิมีประวัติของการใส่ร้ายป้ายสี! MV ระบบอาหาร "Feng Shen Yan Yi": "โชคชะตา" 'คนขับเครื่องดื่มอาจฆ่าสามีของฉันด้วยปืน' ภรรยาผู้ปลิดชีพกล่าวว่าหลังจากการทดสอบสยองขวัญ นอร์ทดาโคตาชนพื้นเมืองอเมริกันแบะท่าออกจากการจัดการภาษีน้ำมันของรัฐ แม่และลูกสัตว์ ผู้เล่นหมากรุกระดับชาติฉายในงานเทศกาลโปติ HP 2311x review: จอภาพที่ยอดเยี่ยมหรือไม่? หรือเพียงแค่ราคาถูก? Flickr เพิ่มการอัปโหลดในเบราว์เซอร์สำหรับ Android