ทำงานที่คาร์วอช

来源:รุ่นมือถือ W88 ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ author:柯瑾 人气: 发布时间:2019-05-22
摘要:เครื่องล้างรถทำความสะอาดรถด้วยการล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 ด้วยถนนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยฝุ่นของคาบูลธุรกิจมั่นใจได้เสมอกับการล้างรถให้ผู้ชายชาวอัฟกานิสถานและเด็กชายอายุน้อย
<p> เครื่องซักผ้าในรถล้างรถด้วยการล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 ด้วยถนนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยฝุ่นของคาบูลธุรกิจจึงมั่นใจได้ในการล้างรถโดยให้ผู้ชายและเด็กชายชาวอัฟกานิสถานกว่าร้อยคน ด้วยรายได้ในหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก REUTERS / Jerry Lampen </p>

เครื่องล้างรถทำความสะอาดรถด้วยการล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 ด้วยถนนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยฝุ่นของคาบูลธุรกิจมั่นใจได้เสมอกับการล้างรถให้ผู้ชายชาวอัฟกานิสถานและเด็กชายอายุน้อยร้อยคนที่มีรายได้ ใน ... เพิ่มเติม

เครื่องล้างรถทำความสะอาดรถด้วยการล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 ด้วยถนนที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยฝุ่นของคาบูลธุรกิจมั่นใจได้เสมอกับการล้างรถให้ผู้ชายชาวอัฟกานิสถานและเด็กชายอายุน้อยร้อยคนที่มีรายได้ ในหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
1/17
<p> คนงานทำความสะอาดภายในรถยนต์ตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานทำความสะอาดภายในรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานทำความสะอาดภายในรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
2/17
<p> คนงานล้างหน้าต่างรถยนต์ไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานล้างหน้าต่างรถยนต์ไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานล้างหน้าต่างรถยนต์ไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
3/17
<p> พนักงานทำความสะอาดล้างยางรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างยางรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างยางรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
4/17
<p> คนงานโพสท่าล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานโพสท่าล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานโพสท่าล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
5/17
<p> คนงานล้างเสื่อล้างรถที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานล้างเสื่อที่ล้างรถที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานล้างเสื่อที่ล้างรถที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
6/17
<p> ลูกค้า (R) รอขณะที่รถของเขาถูกล้างไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

ลูกค้า (R) กำลังรอในขณะที่รถของเขากำลังถูกล้างไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ลูกค้า (R) กำลังรอในขณะที่รถของเขากำลังถูกล้างไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
7/17
<p> คนงานทำความสะอาดภายในรถด้วยการล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานทำความสะอาดภายในรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานทำความสะอาดภายในรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
8/17
<p> คาร์ทเรตถูกปล่อยให้ตากแดดให้แห้งในการล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คาร์เทตส์ถูกปล่อยให้ตากแดดให้แห้งในการล้างรถไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คาร์เทตส์ถูกปล่อยให้ตากแดดให้แห้งในการล้างรถไปตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
9/17
<p> คนงานทำความสะอาดภายในรถด้วยการล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานทำความสะอาดภายในรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานทำความสะอาดภายในรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
10/17
<p> คนงานทำความสะอาดรถยนต์ตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานทำความสะอาดรถยนต์ตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานทำความสะอาดรถยนต์ตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
11/17
<p> เครื่องซักผ้าในรถเริ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากหลุมที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

เครื่องซักผ้าในรถยนต์เริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

เครื่องซักผ้าในรถยนต์เริ่มต้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
12/17
<p> น้ำถูกดูดด้วยปั๊มเติมน้ำมันเบนซินจากบ่อน้ำลึกในโลกที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

น้ำถูกดูดด้วยปั้มที่เติมน้ำมันเบนซินจากบ่อน้ำลึกในโลกที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

น้ำถูกดูดด้วยปั้มที่เติมน้ำมันเบนซินจากบ่อน้ำลึกในโลกที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
13/17
<p> เด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างรถที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

เด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนข้างรถที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

เด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนข้างรถที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูล 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
14/17
<p> คนงานพักสมองที่คาร์วอชตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานพักสมองที่คาร์วอชตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานพักสมองที่คาร์วอชตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
15/17
<p> คนงานกลิ้งยางไปล้างรถที่ถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานม้วนยางรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานม้วนยางรถยนต์ที่ล้างรถตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
16/17
<p> คนงานพักสมองที่คาร์วอชตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen </p>

คนงานพักสมองที่คาร์วอชตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

คนงานพักสมองที่คาร์วอชตามถนน Qabri Gora ในกรุงคาบูลวันที่ 2 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Jerry Lampen

ปิด
17/17

责任编辑:admin
อิหร่านสั่งแบนซัมซุงเรื่องโฆษณาเคเบิลอิสราเอลระเบิดใช่ไหม 2019 แพลตฟอร์มระดับมืออาชีพ:หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของ S.Korea ปรับตัวลดลงตามที่ Apple คาดการณ์ไว้ รายงาน: Facebook ทำงานกับ INQ บนโทรศัพท์สองเครื่อง ซือชิมีประวัติของการใส่ร้ายป้ายสี! MV ระบบอาหาร "Feng Shen Yan Yi": "โชคชะตา" 'คนขับเครื่องดื่มอาจฆ่าสามีของฉันด้วยปืน' ภรรยาผู้ปลิดชีพกล่าวว่าหลังจากการทดสอบสยองขวัญ นอร์ทดาโคตาชนพื้นเมืองอเมริกันแบะท่าออกจากการจัดการภาษีน้ำมันของรัฐ แม่และลูกสัตว์ ผู้เล่นหมากรุกระดับชาติฉายในงานเทศกาลโปติ HP 2311x review: จอภาพที่ยอดเยี่ยมหรือไม่? หรือเพียงแค่ราคาถูก? Flickr เพิ่มการอัปโหลดในเบราว์เซอร์สำหรับ Android